Serwer w chmurze - IaaS standard Pakiet Gen.4 CL - 298 zł netto na m-c 
( procesor 2 rdzenie 2,8 GHz, RAM 4GB, dysk SSD 300GB, Windows serwer 2019 std. , 2 licencje zdalnego dostępu)
  

Co to jest serwer w chmurze ?

Definicja serwerów w chmurze mówi, że to serwery wirtualne (nie fizyczne) działające w środowisku przetwarzania w chmurze, do których na żądanie może uzyskiwać dostęp nieograniczona liczba użytkowników. Serwery w chmurze działają podobnie jak serwery fizyczne i wykonują podobne funkcje, takie jak przechowywanie danych i uruchamianie aplikacji. Dostarczają zasoby obliczeniowe za pośrednictwem sieci, najczęściej przez Internet. Działają podobnie jak tradycyjne serwery, ale z jedną kluczową różnicą – mogą znajdować się praktycznie w dowolnym miejscu, ponieważ są dostępne zdalnie z dowolnego miejsca , natomiast serwery tradycyjne są zwykle hostowane w lokacji i mogą uzyskiwać do nich dostęp tylko użytkownicy w tej lokalizacji.

 Zalety serwerów w chmurze

Bezpieczeństwo sieci komputerowej png | PNGEgg  Bezpieczna praca zdalna 

 
Praca zdalna z każdej lokalizacji, masz dostęp do
programów, danych. Dostęp do serwera miają tylko
uprawnione osoby.  Połączenia VPN, dodatkowo
podnoszą poziom bezpieczeństwa danych.

dolar waluta pieniądze finanse zdjęcia domeny publicznej - MediaKatalog   Oszczędność

 
Mniejsze koszty związane z budową i utrzymaniu
własnego  środowiska serwerowego.
Dogodny stystem rozliczania  dostosowany do aktualnych potrzeb.

Nieskończoność Symbol Projektu Grafika Wektorowa | FreeImages  Elastyczność  

Praca z serwerami w chmurze umożliwia użytkownikom dostęp do nich

z różnych miejsc, dzięki czemu pracownicy stają się elastyczni.

Serwer w chmurze umożliwia swobodę wyboru parametrów

oraz dowolnych ich zmian. Moc obliczeniowa dostosowana 

do aktualnego  zapotrzebowania Twojej firmy. 

Ikona Tarczy I Kłódki. Projekt Systemu Bezpieczeństwa. Grafika Wektorowa |  Premium Wektor  Bezpieczeństwo firmowych danych

 

Wszystkie dane przechowywane na serwerze w chmurze 

są szyfrowane. Codziennie jest wykonywana automatyczna

kopia zapasowa danych oraz baz danych.

 

 

   Opis usługi -  Cloud Iaas (Infrastructure-as-a-Service)

Serwery zwirtualizowane można dowolnie wybierać pod kątem wydajności. Z perspektywy czasu można je rozszerzyć, a tym samym dostosować do aktualnych wymagań. Porównywalnie koszt wykupienia takiego urządzenia jest niższy od złożenia nowej konfiguracji. Infrastruktura zapewnia wirtualizowanym serwerom wysoką dostępność oraz bezpośrednią obsługę administracji sprzętu.

Nowe usługi i modele dostaw, dzięki redundantnym systemom klastrowym o wysokiej dostępności umożliwiają wydajne świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury IT. Nasza firma oferuje dostarczanie i obsługę zwirtualizowanych serwerów w ramach usługi Infrastructure-as-a-Service. Firmy-użytkownicy  mogą rezerwować i wykorzystywać infrastruktury wirtualne w sposób elastyczny i z wysokim stopniem skalowalności w zależności od potrzeb, bez konieczności dokonywania wysokich inwestycji początkowych we własną infrastrukturę. Nasze rozwiązanie opiera się na wysoce dostępnej infrastrukturze z serwerami wirtualnymi (zwanymi dalej maszynami wirtualnymi), które można rozbudowywać i modularnie rozszerzać w miarę wzrostu wymagań. Oprócz nowoczesnego i profesjonalnego centrum danych podstawę stanowi administracja systemu , oraz doświadczony i dobrze wyszkolony zespół.

 

TOP